Français

Comitetul parohial
Prima pagina >> Organizare
 

Din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

Art. 66- (1) Comitetul parohial este organismul bisericesc parohial care functionează sub presedintia de drept a preotului paroh. Membrii Comitetului parohial sunt alesi de Adunarea parohială. Comitetul parohial are un număr dublu de membri fată de cel al Consiliului parohial. (2) Comitetul parohial este alcătuit din persoane majore ale comunitătii parohiale, pe principiul voluntariatului. (3) Comitetul parohial este prezidat de paroh ajutat de un birou de conducere compus din: coordonator de programe, secretar si casier. (4) Comitetul parohial are prevederi si evidentă gestionară proprie în cadrul bugetului parohial pentru activitătile desfăsurate utilizând, sub controlul preotului paroh, acelasi cont bancar, si face justificarea financiară anuală fată de Consiliul parohial. Pentru controlul financiar al Comitetului parohial sunt desemnati 2 cenzori de către Consiliul parohial. (5) Revocarea membrilor Comitetului parohial se face potrivit procedurii prevăzute pentru membrii Consiliului parohial, la art. 60 din prezentul statut.
Art. 67 - (1) Comitetul parohial are 5 servicii, fiecare fiind condus de un coordonator numit de către biroul de conducere. (2) Serviciile Comitetului parohial au următoarele atributii:
a. Serviciul social:
1. cooperează permanent cu asistentii sociali ai parohiei, protopopiatului si Centrului eparhial; 2. cooptează în Comitetul parohial, pentru colaborare, pe asistentul social sau lucrătorul social de la primăria locală, sau, după caz, îl invită la sedintele Comitetului parohial; 3. colaborează cu unitătile medicale si sprijină diferite programe de sănătate; 4. se ocupă cu ajutorarea săracilor, orfanilor, văduvelor si a vârstnicilor; 5. sprijină integrarea socială a detinutilor eliberati din penitenciare; 6. sprijină reinsertia socială a tinerilor institutionalizati care, după împlinirea vârstei de 18 ani, au părăsit centrele de plasament; 7. cooperează cu organizatii neguvernamentale în conditiile legislatiei bisericesti în vigoare; 8. sprijină programul de asistentă maternală si adoptiile nationale; 9. promovează si sustine programe social-filantropice ale parohiei; sprijină si întretine cantina socială a parohiei; 10 . cooperează în permanentă cu preotii misionari din sistemul de sănătate, penitenciare si armată, azile, orfelinate etc.; 11. cu acordul autoritătii bisericesti superioare, colectează ajutoare în situatii de urgentă si sprijină constituirea unui fond financiar pentru astfel de situatii; 12. sprijină programele de prevenire si eradicare a violentei în familie, de combatere a traficului de fiinte umane, a drogurilor si altele, precum si acordarea asistentei spirituale si materiale familiilor din care părintii au plecat la muncă sau studii în străinătate ori au emigrat definitiv.
b. Serviciul misionar:
1. cooperează cu alte parohii, cu mânăstiri si cu duhovnici din zonă; 2. promovează difuzarea si citirea Sfintei Scripturi si a cărtilor duhovnicesti, cu recomandarea preotului paroh; 3. îl sprijină pe preotul paroh în organizarea unor activităti misionare, pentru o mai bună cunoastere, păstrare si consolidare a credintei ortodoxe; 4. ajută la organizarea hramului bisericii, a întrunirilor duhovnice sti si a altor manifestări religioase si sprijină achizitionarea de material audio-vizual cu caracter religios; 5. organizează vizite misionare în spitale, în penitenciare, în centre pentru ocrotirea copiilor si a vârstnicilor si în familii aflate în dificultate; 6. mentine, în permanentă, legătura cu asociatiile bisericesti ortodoxe de pe teritoriul parohiei si al eparhiei; 7. identifică si sprijină persoanele indecise si oscilante din punct de vedere religios, pentru întărirea lor în credintă si participarea la viata Bisericii; 8. ajută Consiliul parohial la colectarea Fondului central misionar, Fondului Filantropia si a unor fonduri speciale în situatii de urgentă.
c. Serviciul cultural:
1. initiază si sprijină achizitionarea si distribuirea cărtilor de cult, icoane, cruciulite si cărti de zidire sufletească pentru credincio si si pentru biblioteca parohială; 2. încurajează în comunitate citirea cărtilor si a revistelor din biblioteca parohială, audierea programelor radiofonice ortodoxe si vizionarea programelor ortodoxe de televiziune; 4-LEGIUIRILE B.O.R. 3. împreună cu profesorii de religie, încurajează participarea elevilor la Sfinta Liturghie si la alte slujbe bisericesti, precum si la activităti cultural-educative care promovează credinta crestină ortodoxă; 4. sprijină înfiintarea de capele sau paraclise în scolile din cuprinsul parohiei; 5. organizează festivităti legate de marile sărbători bisericesti si nationale mentionate în calendarul bisericesc anual; 6. sustine cântarea omofonă si a corului bisericii; 7. organizează actiuni privind păstrarea si promovarea traditiilor, a folclorului si a specificului cultural local si national; 8. înfiintează si acordă burse de studiu si ajutoare pentru elevii merituosi si pentru cei din familii cu posibilităti materiale modeste; 9. organizează, cu sprijinul profesorilor si donatorilor, meditatii gratuite pentru elevii săraci din parohie; 10. antrenează intelectualii din parohie în activităti de promovare a credintei ortodoxe si a culturii românesti.
d. Serviciul pentru tineret:
1. promovează cartea religioasă în rândul tinerilor si încurajează publicarea unei foi parohiale; 2. invită personalităti culturale pentru conferinte adresate tinerilor; 3. organizează întâlniri cu tineri, la care sunt invitati ierarhi, preoti, profesori de teologie; 4. acordă premii în cărti elevilor merituosi din comunitate proveniti din institutii de ocrotire socială sau din familii si medii sociale defavorizate; 5. sprijină preotul paroh în ducerea la îndeplinire a deciziilor Sfântului Sinod sau ale chiriarhului locului în probleme de educatie a tineretului scolar de toate vârstele; 6. organizează pelerinaje, excursii si tabere de tineret cu caracter crestin.
e. Serviciul administrativ-gospodăresc:
1. se îngrijeste de înzestrarea si înfrumusetarea bisericii, precum si de cimitirul parohial; 2. se îngrijeste de întretinerea monumentelor eroilor si a troitelor de pe teritoriul parohiei; 3. are grijă de întretinerea curtii bisericii, a spatiilor verzi si a incintei (casă parohială, casa de prăznuire, clopotnită, capelă, muzeu etc.).
Art. 68 - Parohiile pot colabora cu filiale ale asociatiilor si fundatiilor bisericesti constituite cu aprobarea Sfântului Sinod sau cu binecuvântarea chiriarhului.

Din Statutul pentru organizarea si functionarea Bisericii Ortodoxe Romane

 
 
Copyright Parohia Reims